همایش مجمع سراسری فرماندهان بسیج وزارتخانه ها و ادارات، خراسان رضوی ( مشهد مقدس)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی 

حضور مرتضی مرادی مدیر امور اداری و منابع انسانی به همراه سرکار خانم الهام یزدیان معاون امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در برگزاری همایش مجمع سراسری فرماندهان بسیج وزارتخانه ها و ادارات ، خراسان رضوی ( مشهد مقدس) .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید