بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستانهای کلیبر استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران،، روز پنجشنبه مورخ 98/9/28 اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان  از انبار کارگزاران شهرستان کلیبر بازدید و توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه کودهای شیمیایی از جمله کودهای یارانه دار و کودهای تولیدکنندگان طرف تفاهم نامه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. ثبت به موقع کودهای تفاهم نامه در سیستم توزیع هوشمند
  2. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  3. رعایت سطح زیر کشت
  4. نصب لیست قیمت فروش در محل توزیع
  5. تکمیل لیست بهره برداران

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید