تقدیر و تشکر سرپرست سازمان کهگیلویه و بویراحمد از مهندس رسولی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید