نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی، در تاریخ 4/10/98 همکاران فنی به کارگزاری های کود شهرستان لارستان و خنج مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید