بازدید تیم پایش استان آذربایجان غربی از انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در تاریخ پنجم دی ماه 1398، کارشناس پایش کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی همراه با نماینده اعزامی  از مدیریت توسعه بازار وزارت کشاورزی از انبار کارگزاران استان بازدید و توصیه های لازم برای خدمت رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید