ارسال لیست تولیدکنندگان کودهای غیریارانه ای به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال لیست تولیدکنندگان کودهای غیریارانه ای به کارگزاران خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تهیه آخرین لیست به روز شده تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی غیریارانه ای از سوی مدیریت بازرگانی داخلی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز طی نامه ای لیست مربوطه را به کارگزاران استان و سازمان جهادکشاورزی البرز ارسال نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید