حمل و توزیع کود در شهرستان های مریوان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و حمل  کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل کیسه گیری شده  از انبار سازمانی شرکت به انبار عوامل توزیع در شهرستان های مریوان  به میزان 15 تن و بیجار10 تن و سروآباد 10 تن  در مورخه 98/10/05 در این استان خبر داد .

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

به منظور تامین و رفع نیاز کشاورزان و بهره برداران این مقدار کود در بین عوامل توزیع(کارگزاران ) در سطح شهرستانهای  مذکور  توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید