اولین جلسه هیئت منتخبین شورای نمایندگان کارگزاران نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور 6 نفر نماینده از سراسر کشور برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی :

 

درفرآیندی که در دو ماه گذشته طی شد کارگزاران هر استان نماینده خود را انتخاب و سپس این نمایندگان از میان خود    6 نفر را بعنوان عضو هیئت منتخبین شورای فوق انتخاب نمودند . این شورا پس از تشکیل کلیه اهداف و برنامه های بازرگانی و بازاریابی شرکت ، ارتباط جدی تر با کشاورزان بعنوان مصرف کنندگان نهاده های کشاورزی و توسعه اقتصادی فعالیتهای کارگزاران را پیگیری می نمایند .

در این جلسه جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی با برشمردن نکات برجسته طرح ساماندهی کارگزاران ، ایجاد و پیگیری امور بازرگانی نهاده های کشاورزی را از طریق این شورا یک اولویت دانسته و در خصوص وظایف و انتظارات شرکت از شورا مواردی را برشمردند .

هیئت منتخبین در اولین جلسه خود ، آئین نامه اجرائی شورا را مورد بررسی قرار داده و حسب مصوبات آن رویه اجرائی خود را آغاز نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید