تأمین و تدارک و توزیع مقدار 69276 تن انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان همدان

تأمین کود مورد نیاز شهرستان تویسرکان استان همدان،

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

با تلاش همکاران دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و پیگیری همکاران استانی، از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال 98، مقدار 69276  تن انواع کود شیمیایی برای استان همدان تأمین و تدارک و توزیع شده است .  آقای  علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت از این مقدار، در شهرستان تویسرکان  3610  تن انواع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی ازته، کود شیمیایی فسفاته و کود شیمیایی پتاسه برای عاملین و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حمل و در اختیار کشاورزان آن منطقه قرار گرفته است.

آقای ضرابی اضافه کرد تعداد 7 کارگزار و عامل توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان تویسرکان فعال هستند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید