نمونه برداری از 200 تن کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

نمونه برداری از 200 تن کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر امام به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در دی ماه سال جاری انجام شده و نمونه ها جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید