جلسه پیرامون تامین وتوزیع کود در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان پیرامون تامین و توزیع کود و اولویت های شهرستانی، در سازمان جهاد کشاورزی انجام گردید و مقرر شد که کود شیمیایی مورد نظر بر اساس سهمیه و نیاز هر شهرستان توزیع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید