نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  کردستان از نمونه برداری  کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل وارداتی به میزان 75 تن به انبار مرکزی سنندج  توسط کمیته نمونه برداری این شرکت خبر داد.

محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود: در تاریخ 98/10/11 تعداد 1 مورد عملیات  نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل مربوط به کشتی سینوتراست ارسالی از بندر عباس انجام و گزارش آن به همراه نمونه‌ جهت آنالیز کود به آزمایشگاه مطالعات کاربردی و کنترل کیفی مرکز تحقیقات و نهاده‌های کشاورزی  در کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید