تخلیه کود سوپر فسفات فله در انبار مرکزی سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تخلیه کود سوپر فسفات تریپل فله در انبار سازمانی شرکت در مورخه  98/10/16که از مبداء بندر امام حمل شده بود خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید