انعكاس خبر همايش ديماه سبد آموزشي ترويجي محصولات كشاورزي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان

در تاريخ دهم ديماه ١٣٩٨ همايش سبد آموزشي ترويجي محصولات كشاورزي با حضور ١٢ توليد كننده محصولات كشاورزي در بندرعباس برگزار گرديد. اين همايش با استقبال پرشور مديران بخش كشاورزي، كارگزاران توزيع نهاده هاي كشاورزي وكشاورزان استان برگزار گرديد ، اخبار اين همايش در روزنامه صبح ساحل منعكس گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید