کیسه گیری 150 تن سولفات پتاسیم در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در 16 و 17 دی ماه 1398، مقدار 150 تن سولفات پتاسیم فله توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی کیسه گیری و به انبار کارگزاران ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید