به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

تولید کود سوپرفسفات تریپل مربوط به سهمیه سال ۱۳۹۷

 به گزارش معاونت فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی مقدار ۲۰ درصد از کود سوپر فسفات تریپل تحت قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید