به گزارش روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورز ی :

بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و نهاده های کشاورزی استان فارس

 
بازدید سرپرست محترم مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی و مجری طرح فروش وکالتی این مدیریت به همراه مسولین شعبه استان فارس از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات  و نهاده های کشاورزی، و برگزاری نشست با تولیدکنندگان طرف قرارداد در این نمایشگاه   جهت بررسی  موانع  و تعامل هر چه بهتر با مدیریت های استانی  انجام شد.
 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید