توزیع 1900 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 1900تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان محمودآباد در 9 ماهه سال جاری از طریق تعاونی های روستایی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید