خرید کود اوره توسط مدیریت بازرگانی داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی مقدار 151000 تن کود اوره ،کل سهمیه تخصیصی شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه – خراسان – شیراز - رازی و پردیس در دیماه سال جاری خریداری و به کشاورزان عزیز میهن اسلامی توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید