روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

تامین و توزیع بیش از 21هزار تن انواع کود کشاورزی در مازندران

.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 21هزار و 100تن انواع کود کشاورزی برای بخش کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : کودهای تامین و توزیع شده برای بخش کشاورزی استان مازندران از ابتدای سال تا کنون  شامل کود ازته ، سوپرفسفات تریپل ، پتاس ، کلرور پتاسیم ، ماکرو و  سولفات آمونیوم بوده اند که توسط 270 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در 22 شهرستان این استان توزیع شده اند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 10هزار تن انواع کود کشاورزی برای کشت بهاره استان در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذخیره سازی شده اند افزود در حال حاضر هیچگونه کمبود کود پرمصرف برای بخش کشاورزی مازندران وجود ندارد و تمامی کودهای مورد نیاز برای کشت برنج به عنوان کشت غالب استان که در شروع کاشت آن در استان قرار داریم تامین شده اند.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید