بازدید از کارگزاریهای استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد : از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه تعداد 99 مورد بازدید از کارگزاری های تحت پوشش و بازرسی و پایش توزیع کود شیمیایی در سطح استان به انجام رسیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید