برنامه کنترل و بازرسی از کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای برنامه کنترل و بازرسی از کودهای شیمیایی، در تاریخ 24 دی­ماه1398 اعضاء کارگروه پایش در قالب اکیپ بازرسی از شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر تولیدکننده کودهای کشاورزی بازدید و ضمن انجام نمونه برداری، نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و تنظیم صورتجلسه اقدام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید