ساماندهی کارگزاران توزیع کود برای دانه های روغنی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ساماندهی کارگزاران توزیع کودهای کشاورزی برای توسعه کشت دانه های روغنی دراستان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال 12 کارگزاری در 12 شهرستان مرکزی و شرق مازندران در زمینه توزیع کودهای کشاورزی برای توسعه کشت دانه های روغنی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت دارند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید