نمونه گیری 8 پارت بذری شلتوک برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمونه گیری از 8 پارت بذر شلتوک برنج تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر 5رقم محصول بذری شلتوک برنج درسایت بوجاری بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در شهرستان قائم شهر در حال تولید می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید