محمد شهیاد

تخلیه کود سولفات پتاسیم تولید داخل در انبار مرکزی سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

عملیات تخلیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم تولید داخل (شرکت صنعت پتاس آسیا ) پارت 54 به میزان 200 تن در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان در حال انجام می باشد .

بدیهی است بعد از تکمیل حمل و حضور نماینده شرکت تولید کننده ، اقدام به نمونه برداری وارسال آن جهت ازمایش در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ها  خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید