توزیع 350 تن کود سوپرفسفات برای کشاورزی قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 350 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل برای بخش کشاورزی قائمشهر از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10 کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائم شهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید