خلاصه عملکرد کمیسیون معاملات آذربایجان غربی در دی ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

خلاصه عملکرد کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در دی ماه 1398

ا. چهار فقره عقد قراداد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان

2. بارگزاری و ارسال مزایده جزئی فروش اموال اسقاطی در سامانه الکترونیک دولت در چهار گروه کالائی: فلزی، الکترونیکی، چوبی و خودرو

3. برآورد قیمت کارشناسی ساختمان اداری محوطه بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی سابق با هماهنگی و همکاری کانون کارشناسان دادگستری استان جهت برگزاری مزایده در بهمن ماه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید