حمل و توزیع کود اوره به شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  74 تن کود  از نوع اوره به شهرستان بیجار در مورخه 98/10/29  خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بیجار توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید