هم اندیشی با کارگزار فعال استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

صبح دیروز (29 دیماه 98) طی نشستی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان و معاون بازرگانی شرکت با مدیر عامل اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید خراسان جنوبی در مورد رفع مشکلات موجود در رابطه با تامین و توزیع کودهای شیمیایی بحث و گفتگو کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید