به گزارش روابط عمومی استان خراسان رضوی:

گردهمایی کارگاه آموزشی یک روزه

 برگزاری گردهمایی کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان " استفاده از کودهای ریز مغزی و تاثیر آن در تولید محصولات کشاورزی " در روز یکشنبه مورخ 97/02/24  در ساعت 9 صبح با حضور آقایان  مهندس شعبانی و مهندس دشتی و مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان چناران  و مدیر محترم سرمایه گذاری  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و مدیریت  ،  معاونین ،  مسئولین واحدها ی این مدیریت  و با حضور 85 نفر کارگزار و تولید کنندگان کود در منطقه گردشگری اخلمدواقع در شهرستان چناران برگزار گردید و تا ساعت 15 بطول انجامید .   

 

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید