برداشت پیاز در شهرستان رودان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

برداشت پیاز از سطح 827 هکتار از سطح مزارع شهرستان رودان آغاز گردید و پیش بینی می شود از این سطح برداشت بیش از42 هزار تن محصول برداشت گردد.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اعلام نمود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین انواع کودهای شیمیایی (ازته ، فسفاته و پتاسه) نقش مهم و بسزایی در تولید محصولات کشاورزی داشته و دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید