توزیع 40000 تن کود اوره در 10 ماهه سال98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در10 ماهه سال جاری توانسته ایم بیش از 40000 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید