نمونه برداری از بذرهای پارت چینی شده توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری بذرهای بوجار و پارت چینی شده توسط کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خبرداد  .

محمدی بابیان اینکه تاکنون 8 پارت بذری اقدام به نمونه برداری توسط نماینده محترم موسسه تحقیقات بذر و نهال انجام گرفته است. همچنین براساس برنامه ریزیهای انجام شده بیش از 800 تن انواع بذرهای برنج می بایست بوجاروپس ازطی مراحل کنترل ونظارت ونصب لیبل دراختیارشالیکاران گیلان قرارگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید