متوسط عملکرد محصولات باغی در استان البرز 3 برابر متوسط کشوری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از متوسط عملکرد محصولات باغی در استان  خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در محصولات باغی ۶.۸ تن در هکتار عملکرد کشوری است که در استان البرز این میزان حدود ۲۰ تن در هکتار است و این به موضوعاتی ازجمله خاک البرز، شرایط اقلیمی آن و همکاری بخش‌های دولتی من جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارتباط دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید