بستن حسابهای میاندوره ای ( هشت ماهه )

 

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

طبق برنامه زمانبندی بستن حسابهای میاندوره ای ( هشت ماهه ) حسابهای استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت .

اهم سرفصلهای مورد بررسی عبارتند از :

کنترل صورت مغایرت بانکی – ارائه جدول منابع و مصارف تطابق عملکرد با بودجه ابلاغی بررسی بدهکاران تجاری و بدهی های سنواتی بررسی ضمانت نامه ها و اوراق بهادار کنترل یارانه بذر هزینه های مشمول ماده 38 در عملکرد مالی استان کنترل سیستمهای کود ، سم ، بذر، ماشین آلات ، کنترل ماده 169 کنترل فروش کود تولید کنندگان داخلی ، کنترل کالاهای وکالتی و پتروشیمی ها ، کنترل حساب رابط ، کنترل اموال و دارائی ها ، کنترل بیمه تکمیلی ، حقوق و دستمزد ( تسهیم هزینه ها ، کنترل کسری انبارها ، کنترل حمل آزادو انتقال اسناد از شعب به ستاد  ، کنترل و اخذ صورتجلسات عاملین و کارگزاران کنترل انبارگردانی با دفاتر مالی ، کنترل سامانه ستاد ایران ، کنترل سیستم قراردادها ، کنترل درآمدها با خزانه ، جمع آوری مدارک بیمه و مالیات و حقوق و کنترل با عملکرد مالی ، کنترل سپرده ها با خزانه کنترل عملکرد مالی استان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید