برنامه استقرار نظام کنترل کیفیت شرکت صدر شیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

درتاریخ 6بهمن ماه1398 همکاران فنی شعبه در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی به انبار سازمانی مراجعه و از پارت شماره 1 کود نیترات آمونیم سولفات ارسالی برابر قرارداد با شرکت تولیدی صدر شیمی شیراز نمونه برداری انجام و جهت آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید