توزیع انواع کود های کشاورزی در شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در دیماه سال جاری مقدار 254 تن انواع کود های کشاورزی شامل کود اوره ، کود سوپر فسفات تریپل و کود سولفات پتاسیم در شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی از طریق 15 کارگزار تحت پوشش شبکه توزیع کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، جهت کشاورزان و بهره برداران متقاضی تامین و توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید