ارائه گزارش ماهیانه برنامه استقرار نظام کنترل کیفیت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اعلام کرد :

در راستای اجرای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت  کودهای شیمیایی بصورت ماهیانه گزارش نظام کنترل کیفی و نمونه برداری از کودهای وارداتی - تولید پتروشیمی و تولید داخل  و بازدیدهای کارشناسان از انبارها  در قالب فرم های تعیین شده تکمیل و  به مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی و کارشناس محترم ارسال می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید