تأمین و توزیع1100تن کود سوپر فسفات تریپل دی ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 1100تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در استان مازندران در دی ماه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 100کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید