تأمین و توزیع5500تن کود سولفات پتاسیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 5500تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در استان مازندران در دی ماه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 110 کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید