بازدید دوره ای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در 10 ماهه نخست سالجاری بمنظور بازرسی و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی 80 بازدید از انبار کارگزران استان قم انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید