تدارک و تأمین کود های فسفاته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

این شرکت در 10 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 3059 تن انواع کود شیمیایی فسفاته را از طریق شبکه کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید