تعیین و تکلیف کارگزاران کم فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در جلسه کمیته فنی کود قزوین اعلام کرد؛ با توجه به بررسی های بعمل آمده در تأمین و توزیع کود کلیه عاملین استان از سال 1396 تاکنون و میانگین توزیع کود شیمیایی آنان طی این مدت ناچار به حدف و یا کاهش سهمیه برخی از کارگزاران کم فعال استان هستیم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید