تامین کود شهرستان طبس خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : در دیماه سال جاری مقدار 218 تن کود اوره و 40 تن کود سوپر فسفات تریپل به شهرستان طبس اختصاص داده شده است.

وی افزود : این مقدار کود برای توزیع بین کشاورزان به انبارکارگزاران تحت پوشش شرکت حمل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید