تامین 25 تن کود اوره برای دانه های روغنی بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 25تن کود کشاورزی اوره برای کشت دانه های روغنی کلزا و سویا در شهرستان بابلسر مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده در دیماه سال جاری در بین کشاورزان متقاضی کشت دانه های روغنی در شهرستان بابلسر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید