گزارش نمونه برداری از بذر گلرنگ در اسکله شهید رجایی - بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 12 بهمن 1398 از محموله 60 تنی بذر گلرنگ وارداتی  در اسکله شهید رجایی – بندرعباس ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال گردید.لازم به ذکر است که مراحل ترخیص و امور گمرکی محموله یاد شده در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید