اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع انواع کود توسط کشاورزان  شهرستان خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 2657 تن کود انواع بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شد وی خاطر نشان کرد این کودها شامل کود اوره ,سوپرفسفات تریپل و کود سولفات پتاسیم می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان مهران در حوزه جنوب غربی استان ایلام و دارای 4 کارگزار می باشد.