پیگیری پرونده حقوقی در دادگاه تجدید نظر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری پرونده حقوقی مربوط به وصول مطالبات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دادگاه تجدید نظر خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

جلسه دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ستاد مرکزی شرکت و همچنین استان مازندران همراه بوده است و در این رابطهاسناد و مدارک مرتبط تحویل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید