توزیع 10تن کود سولفات پتاسیم دی ماه درگلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 10 تن کودکشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم در شهرستان گلوگاه در دی ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزی متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه  توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید