محمد شهیاد

حمل و توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  50 تن کود ازته  به حسن آباد یاسوکند در شهرستان بیجارخبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح  حسن آباد یاسوکند  توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید